poniedziałek, 25 marca 2013

Na kuli czasu.- wykres czasu od czasu.

Czas nie jest osią. Nie ma teraźniejszości, na osi, bo na tym do czego zaraz przyrównam czas to może być.
Można założyć, że czas jest przestrzenią, np. kartką. Jeśli narysujemy oś x- poziomą i oś y- pionową, powstanie nam wykres czasu od czasu. Czas bez problemu możemy określić na osi x. Zaznaczamy punkt O. Wbijamy cyrkiel w punkt O i zaznaczamy łuczek wybranej długości po obu stronach od punktu. Po prawej stronie, przyjętej jako przyszłość i po lewej przyjętej jako przeszłość. I teraz widać, że teraźniejszość nie ma. Jest tylko punkt( sekunda, załóżmy), na którym można sobie zbudować subiektywne spojrzenie. Teraźniejszość, źle zatemperowany ołówek, który rozciągnął nam błędnie punkt O, tworząc iluzję teraźniejszości. Ale została nam jeszcze oś y, pionowa, ciągnąca się w zakładaną górę wykresu. Jeżeli na osi x panuje czas mierzony w sekundach, to dlaczego na osi y od osi x nie może być również. Zaznaczamy więc punkt O na osi y. I znowu wbijamy w ten punkt cyrkiel i zaznaczamy łuczki tej samej długości. "Na dół" i "do góry", czyli...? Zaraz podróż w czasie. Przemieszczenie, które nastąpiło na osi y. To znaczy może nastąpić, bo na razie są tylko punkty. Nie umiemy się przemieszczać nawet po osi x, to znaczy tylko "w prawo", ale w lewo- nie. Lewo nas samo pcha do przodu, a my nie potrafimy nic z tym faktem zrobić. 
Teraz narysujmy drugą oś y, na tej samej osi x. Właściwie to nie drugą, bo musiała by to być oś od x y1. A przecież będzie ona znowu 1, będzie lustrzanym odbiciem. Chociaż nie do końca, bo będzie podlegać takim samym prawom jak pierwowzór. No dobrze na niej możemy powtórzyć całą czynność z cyrklem. I znowu powstają odcinki AB. Teraz wystarczy tylko połączyć punkt A osi y pierwowzoru z punktem A osi y odbicia. Zaczyna powstawać pewnego rodzaju płaszczyzna, a może kula. 
Poza tym jeśli czysto matematycznie na zwykłym wykresie, gdzie mamy oś x i oś y naniesiemy punkt, wynoszący dowolnie np. x= 5, y= -2, ten punkt nie będzie się znajdował na żadnej z osi, ale w przestrzeni, na płaszczyźnie od osi. Więc może bez problemu, bez rysowania poprzednich schematów i wykresów czasu od czasu można przemieszczać się pomiędzy osiami. Więc może czas nie jest osią, ale płaszczyzną, a jeśli narysujemy mnóstwo takich schematów, zacznie powstawać siatka.(stera) Kula.
Na przykładzie globusu, jest niezliczona ilość południków i równoleżników. 
Może widzimy czas jako oś, bo przemieszczamy się po jednym z nich, ale jeśli się przyjrzymy, to dostrzeżemy fakt, że jesteśmy na...kuli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz